jump to navigation

Document: “Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniu” 23/09/2009

Posted by Theophyle in 1, Document.
Tags: , ,
comments closed

[2.1.2.] Diagnostic

Patrimoniul construit şi natural al României se află într-o stare de permanentă agresiune distructivă.

Protejarea, conservarea şi punerea în valoare a acestuia riscă să devină noţiuni fără acoperire. Cu toate că există legi de protejare şi, chiar dacă există sancţiuni care să fie aplicate celor care distrug aceste valori ale moştenirii naţionale, chiar dacă există specialişti şi câteva iniţiative pozitive, constatăm că ritmul distrugerii este mai mare decat cel al protejării, salvării sau conservării. Cum se poate schimba această situaţie? Răspunsurile sunt: prin educaţie, prin comunicare, prin asumarea răspunderii. Acestea ar putea avea un efect în timp, iar timpul este în acest moment duşmanul cel mai de temut al patrimoniului naţional. Fără intervenţii rapide, radicale şi fără echivoc, riscăm să nu mai avem ce să protejăm.

În cadrul grupurilor de lucru, membrii Comisiei au analizat şi recomandat măsuri specifice, care vor fi prezentate la finalul acestui capitol al Raportului. Strategia se referă doar la acele elemente de diagnoză generală care transcend domeniile specifice. Precizăm că măsurile generale propuse la finalvor fi completate cu măsuri specifice, care recomandă intervenţii punctuale pe arii de specialitate din domeniul patrimoniului: peisaje culturale, poliţia de patrimoniu, schimbări climatice, componenteleartistice, patrimoniul arheologic, patrimoniul natural, educaţie şi formare.

Menţionăm mai jos câteva dintre cele mai relevante aspecte ale stării în care se află patrimoniul din punct de vedere instituţional, juridic şi al evidenţei conform legii:

 • Fenomenul de diminuare a patrimoniului naţional prin neglijenţă sau distrugere este în creştere şi reflectă un proces contrar dezvoltării durabile;
 • Zonele protejate şi centrele istorice ale oraşelor sunt atacate de speculaţii imobiliare şi de proiecte promovate în numele unei dezvoltări precare, pe termen scurt;
 • Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nu are capacitatea instituţională (resursele umane şi financiare, proceduri operaţionale de monitorizare şi control) pentru a asigura protejarea patrimoniului conform legii;
 • Descentralizarea responsabilităţii către autorităţile locale a fost făcută fără asigurarea unor măsuri şi instrumente adecvate protejării patrimoniului conform legii;
 • Existenţa unor carenţe legislative majore care permit numeroase cazuri de eludare a legii, interpretarea ei cu rea credinţă sau aplicarea ei în mod defectuos, abuziv ori incompetent, încurajând ilegalitatea şi abuzul.

1

Cauze care au dus la distrugerea patrimoniului, identificate de către Comisie:

 •  contradicţii între legislaţia în domeniu şi reglementări în domeniile de tangenţă;
 •  lipsa de precizie terminologică sau de unitate raportată la documente diferite, în ceea ce priveşte utilizarea şi definirea conceptelor de „monument istoric”, „zone de protecţie a monumentelor”, „zone de arhitectură protejată”, „zone construite protejate”, „peisaj cultural”, „arii naturale protejate” etc.;
 • calitatea slabă a instruirii la toate nivelele în domeniul conservării, protejării şi punerii în valoare apatrimoniului;
 • regimul de proprietate incomplet reglementat;
 • presiunile actorilor imobiliari;
 • diminuarea progresivă a rolului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, care a avut drept consecinţă paralelisme în luarea deciziei şi, adeseori, eludarea legii;
 • lipsa mijloacelor financiare ale proprietarilor şi administratorilor de patrimoniu, persoane fizice şi juridice;
 • lipsa Cadastrului general al României.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%d blogeri au apreciat: