jump to navigation

2009 pe Bibliophyle’s Blog 30/12/2009

Posted by Theophyle in 1, Pauza.
Tags: ,
comments closed

2009 a fost primul an al acestui blog pe care sper sa-l pastoresc si in continuare impreuna cu @demeter care mi-a ajutat mult cu postarile ei in ultima jumatate de an. Probabil vom avea mai putine postari si ne vom ocupa numai de aparitii noi sau carti care au fost traduse si in limba romana si pe care le-am citit in ultimii ani sau au o semnificate  speciala.

Cateva date despre blog: prima postare pe 1 februarie 2009. In cele 11 luni am postat impreuna cu @demeter 236 de articole care au avut aproximativ 70 000 de vizionari, si 10 500 de comentarii. Daca doriti sa revedeti ceva, aveti postarile noastre:

Tuturor cititorilor blogului si vizitatorilor lui, un an fericit de succes si multa sanatate. La multi ani 2010!

Titu Maiorescu: Despre poezia şi proza română 26/12/2009

Posted by Theophyle in 1, Antologii, Document.
Tags:
comments closed

Direcţia nouă în poezia şi proza română este un studiul publicat in 1872 si este structurat, aşa cum anticipă şi titlul, în două parti: poezie şi proză. Prima parte porneşte de la câteva întrebări referitoare la viitorul României, la cultura ţării şi la posibilităţile de continuare a ceea ce fusese început de câţiva scriitori. Răspunsul acestor întrebări, după cum afirmă Maiorescu „atârnă de la direcţia spiritelor din societatea de astăzi„, iar manifestarea acestei direcţii este literatura „ în sensul cel mai larg al cuvântului„.Este prezentat apoi si contextul politic al vremii, unul tulbure, confuz si întunecat prin „tendinţele lipsite de princip„. In acest cadru nesanatos işi face timid loc şi literatura, incă nerecunoscută si „jună”, dar cu un spirit „sigur şi solid„. Aceasta dă astfel o speranţă pentru viitor, dar realitate poate deveni doar cu conditia de a fi inteleasă si primită de public, punându-se accent mai ales pe tineri. Prin cateva referiri la condiţia anterioară a literaturii româneşti se trece la noua direcţie ce e caracterizată de „simţământ natural„, adevar, înţelegerea ideilor, valorificarea elementului naţional.

Fragmente

1. Poezia

Alecsandri, Eminescu, Bodnărescu, Matilda Cugler, Şerbănescu, Petrino’

Sunt întrebări care în starea normală a unei societăţi nu există, dar care, o dată născute, se impun atenţiei tutulor şi cer neapărat un răspuns de la cei ce se gândesc la interesele publice.

Va avea România un viitor? Se mai află în poporul ei destulă putere primitivă pentru a ridica şi a purta sarcina culturei? Căci cultura e o sarcină care cere şi consumă neîntrerupt puterile vitale ale unei naţiuni. Va putea să păşească în lucrare paşnică pe aceeaş cale pe care civilizaţia apuseană a adus atâta bine omenirii?

O parte a răspunsului atârnă de la direcţia spiritelor din societatea de astăzi, direcţie a cărei manifestare este literatura în înţelesul cel mai larg al cuvântului.

Pe când în lumea noastră politică neliniştea a ajuns la culme şi totul pare întunecat în confuzia unor tendinţe lipsite de princip, se dezvoltă, alăturea cu acele mişcări nesănătoase, o literatură încă jună şi, în parte, încă nerecunoscută, dar care, prin spiritul ei sigur şi solid, ne dă primul element de speranţă legitimă pentru viitor. Această speranţă va deveni o realitate în proporţia în care noua viaţă, pe de o parte, se va întări în cercul ei, iar pe de alta, va fi înţeleasă şi primită de societatea română, mai ales de juna generaţie, în mijlocul căreia trăim.

Starea literaturei noastre şi direcţia spiritului public până la 1867 le-am analizat într-un şir de critice anterioare şi le vom mai atinge în decursul cercetărilor de faţă. Din criticile ştiinţifice văzusem falsitatea şi pretenţiile necoapte ale istoricilor, filologilor şi jurnaliştilor noştri în marea lor majoritate; din „critica poeziei” ne încredinţasem despre lipsa de valoare a celor mai mulţi contimporani şi urmaşi ai lui Alecsandri şi Bolintineanu pănă la acel an.

Din norocire, o reacţie salutară a spiritului nostru literar se constată în producerile ultimilor patru ani. Noua direcţie, în deosebire de cea veche şi căzută, se caracterizează prin simţimânt natural, prin adevăr, prin înţelegerea ideilor ce omenirea întreagă le datoreşte civilizaţiei apusene şi totodată prin păstrarea şi chiar accentuarea elementului naţional. Ne pare timpul venit de a atrage atenţia publică asupră-i, şi în paginile următoare ne încercăm a arunca o scurtă privire asupra câtorva reprezentanţi ai acestui început de scăpare, ai acestei naşteri sau renaşteri literare. Valoarea lor nu este deopotrivă; sunt câteva talente eminente între ei, sunt multe talente inferioare, şi unii şi alţii însă sunt pe calea naturală şi aspiră cu bună-credinţă spre adevăr. Din acest punct de vedere, toţi împreună merită o atenţie binevoitoare.

În fruntea nouei mişcări e drept să punem pe Vasile Alecsandri. Cap al poeziei noastre literare în generaţia trecută, poetul Doinelor şi Lăcrămioarelor, culegătorul cântecelor populare păruse a-şi fi terminat chemarea literară. Şi nici atenţia publicului nu mai era îndreptată spre poezie; o agitare stearpă preocupa toate spiritele. Deodată, după o lungă tăcere, din mijlocul iernei grele ce o petrecuse în izolare la Mirceşti, şi iernei mult mai grele ce o petrecea izolat în literatura ţărei sale, poetul nostru reînviat ne surprinse cu publicarea Pastelurilor.

 2. Proza

Odobescu, Strat, Slavici, A. Xenopol, Burlă, Vârgolici, I. Negruzzi, Panu, Lambrior, P. P. Carp, T. Rosetti

A fi regisorul unui teatru trebuie să fie un lucru foarte plăcut. Te încrezi în convenţia tăcută încheiată între tine şi public – din partea ta de a-l amăgi, din partea lui de a se lăsa să fie amăgit – şi conduci cu mâna sigură iluzia spectatorilor. Îţi trebuie un rege, arunci pe umerii unui actor o manta cusută cu codiţe de iepure alb, îi pui o coroană pe cap şi un sceptru în mână, şi iluzia este gata. Vreai un ministru, iai alt actor, îi coşi pe frac o stea de decoraţie în locul inimei şi-l pui să facă gesturi cam înţepenite. Se cer doftori, magistraţi, academici, profesori (se înţelege: în comedii), ia câţiva figuranţi, le pui o perucă mare pe cap şi ochelari pe nas, îi îmbraci în talare negre, în fracuri cusute cu verde sau în fracuri descusute, şi ţi-ai îndeplinit scopul.

Cu vremea, spun cei ce cunosc meseria, regisorul ajunge să fie foarte pătruns de însemnătatea lui şi crede că el este cauza de căpetenie pentru succesul unei piese. Însuş cuprinsul şi spiritul piesei îi pare lucru de a doua mână – pentru dânsul orce dramă nu e decât un balet.

Regisorul este de râs cu această închipuire a lui. Dar când o parte mare a unei societăţi ar împărtăşi acest ridicol, şi încă în întrebările cele mai reale ale vieţei publice?

Întreabă pe cineva de progresul culturei literare şi artistice la noi: îţi va cita cifrele din statistică, atâtea şcoli de „bele-arte”, atâtea conservatorii de muzică, atâtea ziare, atâtea „expoziţii ale artiştilor în viaţă” etc. Dar dacă este o ţară menită să ducă ad absurdum concluziile obişnuite ale statisticei, este a noastră. Mai toate acele cifre nu sunt interesante decât prin curajul de a fi aşezate în rubricele unde le vedem, şi nouă zecimi din „progresul” nostru se întemeiază pe delictul prevăzut de art. 208 al codicelui penal, care pedepseşte uzurparea de titluri ce nu se cuvin. Singura realitate în toate aceste o au tablele cu inscripţiile cele pompoase, pe care publicul are uneori naivitatea de a le lua în serios.

De aci se explică starea cea hazlie a opiniei publice în România.

Pentru ce d. X este învăţat? Pentru că e profesor la Universitate. O stare mai sănătoasă ar cere ca acest domn să fie profesor la Universitate numai fiindcă este învăţat. Căci dacă nu este învăţat, atunci forma goală a înfăţişării sale publice nu-l înalţă, ci-l face mai întâi de râs şi apoi primejdios.

Pentru ce d. Y este om politic? Fiindcă e redactorul a câtorva coli de hârtie ce se publică în intervaluri regulate. O stare mai solidă ar cere ca numai aceia să publice ziare cari sunt oameni politici.

Şi aşa mai departe.

Opinia ce o vedem astfel predominând în judecarea lucrurilor în fiinţă o întâlnim, fireşte, şi în privinţa lucrurilor de înfiinţat. Ne lipseşte activitatea ştienţifică, cercetări originale în toate ramurile ştiinţei sau nu există deloc, sau sunt prea puţine, şi prea puţin îndestulătoare. Dar îndeplinirea acestei lipse nu se poate improviza sau lua în întrepriză de comisii guvernamentale; din contră, toate mijloacele de care dispunem trebuiesc deocamdată concentrate la un învăţământ mai elementar; şcoale mai multe şi mai bune, profesori din ce în ce mai puţin ignoranţi, încetul cu încetul gustul ştiinţei deşteptat în tinerime, şi apoi speranţa că peste câteva generaţii va începe şi o mică activitate ştienţifică originală în mijlocul nostru. Nu aşa au gândit „anteluptătorii” noştri de progres grabnic, naţionaliştii zeloşi cu privilegiul exclusiv al focului patriotic: într-o dimineaţă guvernul a decretat şi promulgat în Monitorul oficial cultura României prin Societatea Academică din Bucureşti, a patentat 21 de învăţaţi, împărţiţi în 3 categorii: categoria istoricilor, categoria filologilor şi categoria fizicilor. Dar cei mai mulţi membri ai acestui înalt institut se ţin de o a patra categorie, pe care politeţa ne opreşte să o numim.

Mare om si mare profet a fost Titu Maiorescu, credet ca astazi lucrurile stau altfel?

Titu Maiorescu: Despre Caragiale 25/12/2009

Posted by Theophyle in Antologii, Document, Jurnalism, Teatru.
Tags: ,
comments closed

Comediile domnului Caragiale este o lucrare scrisă de Titu Maiorescu din dorinţa de a-l apăra pe I. L. Caragiale de atacurile din presa vremii care-l acuzau de imoralitate (datorată prezenţei unei lumi de joasă speţă în piesele sale: oameni „viţioşi sau proşti”, amor nelegiuit etc.). Pornind de la constatarea că tipurile şi situaţiile din sfera timpului, Maiorescu atrage atenţia că artistul recreează realitatea dintr-o perspectivă ideal-artistică, fără nicio preocupare practică. Tipologia personajelor este, de asemenea, diversă, caracterizată cu o intuiţie şi o fervoare critică de-a dreptul remarcabile.

Scrie Maiorescu:  „sub formele unei spoieli de civilizaţie occidentală, strecurată în mod precipitat până în acel strat şi transformată într-o adevărată caricatură a culturei moderne.”

În studiul său, Maiorescu precizează faptul că societatea, împreună cu opinia publică, consideră drept trăsătură caracteristică a comediilor lui Caragiale trivialitatea, însă argumentele şi comparaţiile aduse pe parcursul articolului au întemeiat concluzia că în lumea artei nu poate fi vorba de „trivial”, ci fiecare scriitor are dreptul său literar incontestabil.

Cateva fragmente din acest superb articol, Comediile domnului Caragiale :

… O noapte furtunoasă, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută, D-ale carnavalului – cine din cei ce se duc la teatrul român nu a văzut una sau alta din aceste comedii? Mulţi cunosc pe cea dintăi, mai toţi pe cea de-a treia şi câţiva pe celelalte.

De meritat toate merită să fie cunoscute şi, după părerea noastră, lăudate – toate fără excepţie.

Publicul primelor reprezentări a judecat altfel. Scrisoarea pierdută a avut un succes mare; şi Noaptea furtunoasă a avut succes; dar Conul Leonida, jucat pe o scenă de a doua mână, nu a plăcut; şi D-ale carnavalului a fost fluierată.

Foarte bine! …

… Conul Leonida citeşte jurnale, explică nevestei sale esenţa republicei cum o pricepe el, valoarea lui „Galibardi” şi teoria halucinaţiilor. Jupân Dumitrache, cherestegiul, caută să înţeleagă în convorbiri cu ipistatul Nae Ipingescu ce este „sufragiul universal”, este pătruns de demnitatea gardei civice şi primeşte de la Rică Venturiano desluşiri asupra suveranităţii poporului; iar cocoana Veta îşi cântă amorul „într-un moment de fericire şi printr-o perlă de iubire”. Candidatul de la percepţie vrea să scape de dureri după sistemul lui Mattei; Miţa Baston jură pe statua libertăţii din Ploieşti şi ipistatul Carnavalului pune un „potrabac” cu muzică la „lotărie”. Ziaristul Nae Caţavencu şi advocatul Farfuridi fac discursuri electorale asupra progresului economic şi revizuirii constituţionale; Dandanache îşi susţine dreptul la deputăţie prin tradiţia de la „patruzşopt”, iar poliţaiul Ghiţă este un element principal pentru alegerea „curat constituţională”. Adevăratul om onest este simplul „Cetăţean” alegător, care este totdeauna „turmentat”.

Printre aceste figuri, cu straniul lor vestmânt de aparenţa unei culturi superioare, se agită pornirile şi pasiunile omeneşti, deşertăciunea, iubirea, goana după câştig şi mai ales exploatarea celor mărginiţi, cu ajutorul frazelor declamatorii neînţelese – unul din semnele caracteristice ale epocei noastre.

„Ce lume, ce lume!” zice prefectul Tipătescu, şi aşa zicem şi noi când prindem de veste că este înadevăr o parte a lumii reale ce ni se desfăşură astfel înaintea ochilor.

În acest caleidoscop de figuri, înlănţuite în vorbele şi faptele lor spre efecte de scenă cu multă cunoştinţă a artei dramatice, d. Caragiale ne arată realitatea din partea ei comică. Dar uşor se poate întrevedea prin această realitate elementul mai adânc şi serios, care este nedezlipit de viaţa omenească în toată înfăţişarea ei, precum în genere îndărătul oricărei comedii se ascunde o tragedie….

Citim pe a doua pagină a unui ziar liberal din Bucureşti, de la 13 aprilie 1885, despre comedia D-ale carnavalului:

Şi ce piesă! O stupiditate murdară, culeasă din locurile unde se aruncă gunoiul. Femei de stradă de cea mai joasă speţă, bărbieri şi ipistaţi, în gura cărora se pun cuvinte insuflătoare pentru mişcări ca cea de la 11 fevruarie, pentru libertate şi egalitate, cari sunt baza organizaţiunii noastre politice.

Palma primită de la public, care a fluierat, nu ne mulţumeşte; e de datoria ministrului instrucţiunii să puie în vederea direcţiunii ce caragialiadă a făcut, şi pe acest temei s-o schimbe, ca incapabilă şi nedemnă. Voiam un teatru naţional, nu o gaşcă de opoziţie nedemnă, în care se insultă poporul şi instituţiile ţării.

Cerem cu insistenţă ministrului instrucţiunii să intervie.

Şi foaia acelor tineri, foarte tineri, din capitală, care îşi închipuiesc că sunt socialişti, se grăbeşte a doua zi să ţină isonul ziarului citat mai sus şi scrie pe pagina întâi a numărului de la 14 aprilie 1885:

Ziarul *** publică în numărul său de ieri două articole foarte drepte la adresa direcţiunii teatrelor, prin care critică drumul pe care a apucat şi supunerea pe care o arată unei oarecare găşti literare din Bucureşti.
Avis celor în drept a lecui răul.
Adecă, cum am zice, poliţia în contra literaturei! Cenzura guvernamentală în contra spiritului comediilor! Destituirea comitetului teatral şi poate pedepsirea autorului!

Cum se repetă toate în lume, deşi mutatis mutandis! Şi în Franţa secolului trecut, la sfârşitul terorismului, Ducancel pusese în scenă „l’intérieur des comités revolutionnaires”, unde îşi bătea joc de radicalii terorişti şi „insulta instituţiunile ţării”, şi atunci foaia radicală L’ami des lois ceruse pedepsirea autorului, care n’expierait point par mille morts tout le mal qu’il a fait a la liberté”.

Numai că vremurile s-au schimbat, şi s-au cam schimbat şi oamenii. Radicalii terorişti din Franţa de atunci îşi executau dorinţele lor prin sânge, şi în contra lor a trebuit să opereze ghilotina; radicalii noştri de astăzi îşi arată dorinţele dumnealor prin cerneală, şi în contra lor e destul să opereze o foaie de hârtie sugătoare. Căci pentru orice om cu mintea sănătoasă este evident că o comedie nu are nimic a face cu politica de partid; autorul îşi ia persoanele sale din societatea contimporană cum este, pune în evidenţă partea comică aşa cum o găseşte, şi acelaş Caragiale, care astăzi îşi bate joc de fraza demagogică, şi-ar fi bătut joc ieri de işlic şi tombateră şi îşi va bate joc mâine de fraza reacţionară, şi în toate aceste cazuri va fi în dreptul său literar incontestabil…

Alte timpuri aceasi oameni, aceleasi figuri anoste care critica tot, distrug totul si nu creaza nimic. Multa stima si nemurire pentru Titu Maiorescu si Ion Luca Caragiale, doi nemuritori ai natiei Romane.

Marc Levy: Prima zi 14/12/2009

Posted by Theophyle in 1, Carte Contemporana (sec. 20-21), Film, Istorie Alternativa.
Tags: ,
comments closed

Marc Levy este unul din cei mai interesanti autori de limba franceza din lume. Scriitorul (47 de ani),  la numai 18 ani se alătură unei echipe de ajutor urban de descarcerare a Crucii Roşii franceze. Trei ani mai târziu este numit directorul reţelei de ajutor al Crucii Roşii, pentru departamentul din Hauts-de-Seine. Această experienţă l-a marcat profund şi i-a inspirat scena iniţială din primul roman, scris mulţi ani după aceea.  În acelaşi timp, Marc Levy şi-a început studiile universitare la Paris-Dauphine. Evident, însă, tânărul avea un spirit aventurier, astfel că în 1983, în cel de al doilea an de studiu, îşi înfiinţează prima firmă, Logitec France, cu ajutorul unui împrumut bancar pentru studenţi. Anul următor pleacă în Statele Unite unde creează alte două firme.

In 1990 pierde controlul asupra grupului său şi demisionează. Are 29 de ani. Pleacă din nou de la zero, într-o direcţie total nouă: în mai 1991 a fondat cu doi prieteni (arhitectul şi inginer) o mică societate de construcţii. Echipa astfel constituită a dezvoltat un concept original în care se asociau informatica, arhitectura şi ingineria imobiliară. Astfel s-a născut Societatea Eurythmic-Cloiselec. Anul 1998, îi oferă lui Marc Levy noi oportunităţi. El scrie „Şi dacă e adevărat?”, pornind de la o povestire pe care a inventat-o pentru fiul său. Împins de sora lui care este scenaristă, el a trimis manuscrisul la Editions Robert Laffont la începutul lui 1999. Opt zile mai târziu, editura l-a anunţat că manuscrisul va fi publicat.

Povestea scrisă de el este atât de seducătoare şi de convingătoare, încât a fost prezentată editorilor din străinătate înainte de a fi fost publicată în Franţa. Un „pitch” scurt trimis la Los Angeles a provocat interesul marilor studiouri de film americane. Este debutul. În noaptea de 20 spre 21 octombrie trei convorbiri telefonice s-au purtat cu studiourile care au arătat cel mai mare interes şi, în câteva ore, Marc Levy a cedat drepturile de adaptare cinematografică a romanului său, celor de la Dreamworks. Marc Levy pleacă imediat la New York, pentru a-l întâlni pe Steven Spielberg.

În 17 ianuarie 2000, ziua în care a apărut în Franţa romanul „Şi dacă e adevărat?”, Marc Levy demisionează din cabinetul său de arhitectură. Se mută la Londra unde trăieşte actualmente şi se consacră scrisului.  „Şi dacă e adevărat?” cunoaşte un imens succes în librării. Cartea este publicată în 36 de limbi: din China,  trecând prin Statele Unite, Japonia, Regatul Unit, Portugalia, Chile, Argentina, Brazilia şi, evident, până în România. În Franţa s-a vândut în peste 3.500.000 de exemplare, fiind cea mai vândută carte a anului 2000 (conform publicaţiei Livres Hebdo). Cel de al doilea roman al lui Marc Levy, „Unde eşti?” (Ed. Trei-06), publicat în noiembrie 2001, precum şi cel de al treilea roman, “Sept jours pour une éternité”, publicat în februarie 2003, au confirmat acest succes: ele se află în prezent în topul celor mai vândute cărţi, fiind traduse acum în lumea întreagă. În 2004, apare romanului „În altă viaţă” (Ed. Trei- 05), iar în 2005, romanul „Te voi revedea” (Ed. Trei-05) continuă acţiunea din „Şi dacă e adevărat?” (Ed. Trei-06).

In cartea pe care doresc sa o prezint, “Prima zi”,  Marc Levy ne povesteste aici istoria unui cuplu el, Adrianos, este astrofizician, specialist in stele extrasolare, ea, Keira, este arheolog; el vrea sa afle cum s-a nascut universul, ea cauta urmele primului om pe Pamant. Cuplul  calatoreste din fundul desertul Atacama pana in mijlocul Chinei, trecand prin Africa de Est, Marea Egee, Amsterdam, Paris si Londra, traind o aventura fiind urmariti de membrii unei organizatii vrajmase, care vrea sa-i impiedice sa afle adevarul despre lume. Aventura le va schimba cursul vietii si care va schimba si cursul vietilor noastre si al istoriei. Asta pentru ca, asa cum ne anunta synopsis-ul publicitar al cartii, „intr-un vulcan a fost gasit un obiect care va revolutiona tot ceea ce credeam ca stim despre nasterea universului”. Ca sa aveti o idee panoramica despre ce vrea cartea si despre locurile unde va va purta ea pasii, incercati sa deschideti pagina net care prezinta aceasta carte, si veti verdea  o animatie frumoasa  aici

Marc Levy va publica anul acesta un sequel numit „La premiere nuit” (Prima noapte). Sper ca aceasta continuare va fi la fel de buna ca si cartea pe care v-am prezentat-o. O carte intersanrta, usoara si numai buna pentru concediul de iarna. De citit  

Milan Kundera: Insuportabila usuratate a fiintei 12/12/2009

Posted by Theophyle in Antologii, Carte Contemporana (sec. 20-21).
Tags:
comments closed

Milan Kundera (s-a născut in 1929 la Brno, Cehoslovacia) este un romancier şi un eseist francez de origine cehă. Trăieşte în Franţa din 1975, fiind cetăţean francez din 1981. Kundera, împreună cu alţi artişti şi scriitori cehi, printre care şi Václav Havel, a fost implicat în 1968 în mişcarea de emancipare politică cunoscută ca Primăvara de la Praga, o perioadă în care un regim democratic a fost în cele din urmă strivit de intervenţia brutală a armatei sovietice şi aliaţilor ei care au participat la invadarea Cehoslovaciei, dintre care au lipsit doar România şi Albania. Kundera este poate cel mai reprezentativ scriitor est-european al “Cortinei de fier”.  Publicata in 1984, “Insuportabila usuratate a fiintei” este probabil cea mai cunoscuta carte a scriitorului, cu toate ca acesta o considera cea mai proasta lucrare a sa. Scrisa in original in limba ceha, cartea nu a fost publicata la Praga decat in 2006, la peste 20 de ani dupa ce aparuse in Franta.

Titlul este incitant si inselator in mod intentionat, pentru ca autorul spune de la inceput ce crede despre viata: „Mitul eternei reintoarceri afirma, prin negatie, ca viata care dispare o data pentru totdeauna, care nu mai revine, se aseamana cu o umbra, e lipsita de greutate, e dinainte moarta si daca a fost atroce, frumoasa, splendida, aceasta atrocitate, aceasta splendoare sau frumusete nu inseamna nimic”. in ciuda temei filozofice a “usuratatii fiintei”, cartea captiveaza prin perspectiva pe care o arunca asupra lagarului comunist.

O emotionanta poveste de dragoste se imbina cu radiografia lucida si exacta a unei perioade istorice reale. Se pare ca scopul autorului este acela de a demonstra ca dragostea poate fi intamplatoare, fara a avea de la inceput un sens grav si profund, ca este alcatuita din stari mici, care abia odata cu trecerea timpului, adunate, dau un sentiment stabil, consistent si, in acelasi timp, inefabil. Povestea de dragoste dintre Tomas si Tereza se naste intamplator, undeva in provincie, si va continua odata cu venirea femeii la Praga. Tomas se indragosteste fara voie de „vrabiuta” ajunsa la tarmul lui „ca un copil intr-un cosulet de nuiele”. Divortat si temandu-se de structura acaparatoare a femeii, Tomas cultiva un donjuanism declarat, intretinand cu amantele sale o „prietenie erotica”, fara vreo forma de posesivitate asupra libertatii celuilalt si parca fara a realiza ca o indurereaza pe Tereza, care, desi geloasa, il iarta de fiecare data.

Daca la inceput compasiunea este motorul dragostei lui Tomas pentru Tereza, dupa cativa ani cu ea, desi ii este infidel, el va deveni dintr-un Don Juan un Tristan. Anii trec cu toate persecutiile la care cei doi sunt supusi de regimul comunist, peste care survine Primavara de la Praga si invazia trupelor sovietice. Retrogradati din punct de vedere social si retrasi in mediul rural, Tomas renunta la femei, iar Tereza se va vindeca in totalitate de gelozia ei, ambii devenind constienti de fericirea si deplinatatea umilintei. in paralel este prezentat un alt cuplu, Franz si Sabina (fosta amanta permanenta a lui Tomas), insa aici rolurile sunt inversate. Sabina este femeia agresiva si provocatoare si, asemeni lui Tomas, o infidela, iar Franz este „amantul-pui”, barbatul bebelus. Privite in paralel, cele doua cupluri pun in evidenta relatia care exista intre cei care detin puterea erotica (vanatorii, freneticii, energicii) si cei care sunt detinuti (vanatii, timoratii, fragilii). Asa cum se potrivesc Tomas si Sabina, Franz si Tereza isi corespund. Dar, daca Sabina nu va cunoaste alaturi de Franz pasiunea si implinirea, Tomas va ajunge sa inteleaga tihna fericirii alaturi de Tereza.

Autorul ne arata ca exista pe lumea asta iubiri mari si mici, poate chiar mijlocii, iar o iubire mica poate deveni in timp o iubire mare. Kundera dezbate aceasta dialectica, facand uneori trimiteri la surse filozofice celebre, dar si dualitatea trup-suflet. Cartea este de citit.

%d blogeri au apreciat: